Kategoriarkiv: Hjältar

Försäkringskassan, sjukskrivning, sjukpenning och indrag

För ett par veckor sedan var Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen hos Försäkringskassan,  i Aftonbladet.  Där gjorde han uttalandet att endast 3 % nekas sjukpenning av försäkringskassan. Siffran kändes väldigt låg med tanke på att t o m facket har börjat klaga på att försäkringskassan drar in sjukpenningen för människor som faktiskt är sjukskrivna. Jag skickade ett mail till försäkringskassans, som hamnade hos försäkringskassans statistikavdelning. Dom hade vänligheten att skicka mig en rapport som heter “Svar på regeringsuppdrag Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017. Sjuk- och rehabiliteringspenning’’

Det första som dyker upp i detta svar är en sammanfattning. Jag måste bara nämna inledningen på den eftersom jag faktiskt hajade till när jag läste den:

Ökad möjlighet att nå regeringens mål när sjukfrånvarons ökning har brutits Sjukpenningtalet har börjat minska. Uppgången har brutits och utvecklingen vänt nedåt. I maj 2017 låg sjukpenningtalet på 10,7 dagar, vilket innebär en svag minskning fyra månader i rad. Det ligger nu 0,9 dagar under Försäkringskassans utvecklingsbana för att nå regeringens mål att sjukpenningtalet högst ska vara 9,0
dagar år 2020. Detta innebär att möjligheten att nå regeringens mål har ökat. För att målet ska nås krävs emellertid att antalet ansökningar om sjukpenning minskar och att det fortsätter att ske förbättringar inom sjukskrivningsprocessen.

Är det bara jag som uppfattar denna text som att prio 1 är att nå regeringens mål, vilket är att betala ut mindre sjukpenning, och att dom verkar stolta över att dom verkar nå det målet? Men hur kan dom nå det målet om sjukskrivningarna ökar?

Fortsätt läsa Försäkringskassan, sjukskrivning, sjukpenning och indrag

Finns det någon säkerhet på nätet kvar?

Man kan verkligen ifrågasätta om det finns någon säkerhet alls kvar på nätet. USA’s regering utövar så hård press på leverantörer som leverar krypterade tjänster att dom måste lämna ut certifikaten, lägga ner tjänsten eller bli åtalade. I allafall verkar det så när man läser mellan raderna på det uttalande som Lavabits grundare, Ladar Levison, nyligen gjorde:

Jag önskar att jag kunde berätta om de rättsliga skälen som har lett fram till mitt beslut, men det kan jag inte. Jag tycker att ni förtjänar att få veta vad som pågår, med hänsyn till yttrandefriheten. Tyvärr har kongressen instiftat lagar som gör att jag inte kan säga mer.

Tydligen använde Snowden denna tjänst för att skicka krypterade mail. Även Silent Circle verkar ha drabbats av samma sak. Den slutsats jag drar av allt detta är att säkra certifikat inte längre är helt säkra. Det skulle innebära att om jag själv skapar ett certifikat på min server så är det säkrare än då dom godkända certifikatsutgivarna gör det. Det ironiska i detta är att om någon då använder mitt certifikat så varnas dom av sin webbläsare att ”certifikatet inte är säkert”.