Kommer människorna att börja lämna Kalifornien?

Kalifornien brinner… igen! Denna gång är det den dödligaste branden i dess historia. I skrivande stund 44 döda och över 200 saknade. Över 7 000 byggnader nedbrunna. Att dessa bränders storlek och intensitet förstärkts av klimatförändringarna är väl knappast någonting vi kan bortse ifrån.

När detta är över och skador går att överblicka så måste människor där ta ett viktigt beslut. Skall dom bo kvar där eller flytta därifrån? Risken för att bränderna återkommer årligen är faktiskt inte försumbar. Om folk väljer att lämna Kalifornien så kan det ställa till med ganska stora problem. Staten är världens femte största ekonomi och om det blir en större utflyttning kommer värden att skrivas ned och det kan bli en nedåtgående spiral. Vem kommer att vilja försäkra fastigheter där? Kommer företag att ta risken med ett fallande befolkningsunderlag och dyra försäkringar?

Fortsätt läsa Kommer människorna att börja lämna Kalifornien?