Hultqvist fick vapenfri tjänst av samvetsskäl

På juldagen 25 december 1978 satte Peter Hultqvist sin namnteckning under det yttrande där han, enligt vad SvD erfar, bekräftade att bruket av vapen var oförenligt med hans personliga övertygelse.

Han avslutade med orden:

Med hänvisning av ovanstående anmodar jag vapenfrinämnden att bifalla min ansökan.

//Peter Hultqvist

One thought on “Hultqvist fick vapenfri tjänst av samvetsskäl”

Kommentera