Jämlikhet och hälsa

Jag tror varken på slumpen eller ödet. Och jag tror inte det är en slump att jag träffade och lärde känna Kent just nu. Sedan i slutet på mars har jag gått en kurs som handlar om de socioekonomiska skillnaderna, både globalt och i Sverige. I kursen ingick det att läsa 363 sidor om Den orättvisa hälsan och i den boken står det i stort sett svart på vitt vad problemet är, och hur vi kan lösa det. Självaste WHO (World Health Organisation) har bildat en oberoende kommission som i sin slutrapport Closing the gap in one generation konstaterar att ”ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras och de system som tillämpas för att hantera sjukdomar”. Kort och gott: jämlikhet = god hälsa. De kommer även med tre rekommendationer för att minska ojämlikheten i hälsa:

  •  Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv.
  • Angrip den ojämna fördelningen av makt, pengar och resurser.
  • Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av åtgärder.

Vi skulle kunna låta politiker och myndigheter mäta, bedöma och gissa sig till åtgärder tills vi alla blir blåa i ansiktet. Det finns dock ett annat alternativ, ett alternativ som både skulle fixa punkt 1 och punkt 2 på den där listan. Det alternativet är anledningen till att jag över huvud taget sitter här. Har du råkat missa det, så finns det här.

 

Kommentera