Borde Norrland söka självständighet från Sverige?

Publicerad av

Norrlandsflagg
Inofficiell Norrlandsflagga, korad i en tävling i tidningen Året Runt 1992.[82] Norrlandsförbundet valde emellertid en flagga med gult kors mot grön botten redan på tidigt 1970-tal, identisk med Ölands landskapsflagga som togs fram vid ungefär samma tid.
Norrland täcker 59 % av Sveriges yta men här bor bara 12 % av Sveriges befolkning. Varför är det på det viset? Många skulle hänvisa till klimatet men om så var fallet skulle ingen vilja bo i t ex Finland. Norrland är fullt av naturresurser som skulle kunna göra Norrland till ett ganska rikt land men idag flyttas vinsterna från Norrland till framför allt Stockholm.

Norrland behandlas ofta som en koloni av dom styrande i Stockholm. Detta är ganska förståeligt. Dom får åka ganska mycket för att nå endast 12 % av Sveriges väljare.

Där är nog det stora problemet när det gäller utvecklingen i Norrland. En politiker tjänar mer på att gynna Storstadsregionerna på bekostnad av Norrland. När det gäller t ex norrbotniabanan så är inte bra för partiet att lägga pengar på den när man istället kan bygga en ny ringled i Stockholm där fler röstberättigade finns. Det är inte den enda fråga där Norrland ställs mot Storstadsregionerna. Om man verkligen ville få upp befolkningsantalet i Norrland skulle det nog vara möjligt. Till att börja med skulle man ordna kommunikationerna så att det var möjligt att pendla mellan städerna på ett snabbt och enkelt sätt. Sedan kunde man satsa mer på att hålla vidareförädlingen av våra råvaror i Norrland. Det skulle skapa arbetstillfällen. Om man dessutom fick t ex kraftbolag att betala skatt där dom verkar (dvs här i Norrland) så skulle ekonomin göra att fler flyttade hit.

Då uppstår dock ett problem. Om Norrland hade t ex 50 % av dom röstberättigade i Sverige skulle Norrland få rejäl politisk makt. Jag betvivlar att det är önskvärt för dagens politiker.

Är det så att Norrland måste bli självständigt för att kunna utvecklas? Skulle Norrland klara av att vara självständigt? Jag är inte kompetent nog för att besvara den frågan men idén är frestande. Med den yta och dom resurser som finns i regionen skulle det vara mycket intressant att se vad som skulle vara möjligt att göra.

22 kommenrarer

 1. Ja!
  Norrland borde bli självständigt!
  Det verkar inte finnas något parti eller någon politiker söder om Dalälven som bryr sig om Norrland. det spelar ingen roll vilken regim som sitter vid makten i Stockholm. Norrland förblir en koloni som ska plundras på råvaror, arbetskraft, ja i stort sett allting.
  Norrländska frågor har mycket låg prioritet i Sveriges riksdag.
  Därför ser jag självständighet som enda utvägen och jag tror att vi skulle klara oss mycket bättre som självständig stat.

 2. Norrland har ungefär en miljon invånare, vilket skulle göra oss till ett relativt stort land i norden med en väldigt låg befolkning. Jag undrar hur ett självständigt Norrlands relation till Sverige skulle vara, förutsatt att Sverige ens låter Norrland bli självständigt (vilket är högst osannolikt). Vilken stad skulle vara huvudstaden? Vilken valuta skulle vi använda? Skulle vi gå med i EU och/eller nato?

 3. Om inte Sverige tillåter att Norrland blir självständigt så utropar vi oss självständiga ändå. Sedan är frågan om Sverige väljer samma väg som Tjeckien eller Slovakien och får en fungerande relation med Norrland eller om de bär sig åt som Milosevic i Serbien och skämmer ut sig inför hela världen.
  Det är ju en viss tävlan mellan Umeå och Sundsvall om vilken stad som ska vara huvudstad. Själv ser jag gärna ett kompromissalternativ: Skellefteå, Örnsköldsvik eller Lycksele.
  Gävle och Östersund ligger för nära gränsen mot Sverige och Kiruna ligger lite väl avlägset.
  Valuta: Norrländska mark och cent.
  EU? Nej! För mycket centralstyrning.NATO? Tror inte det. Låt Norrland och Finland bli en buffertzon mellan blocken.
  Samarbete med andra länder? Främst med Norge och Finland.

 4. Jag tror att självständighet skulle bli jobbigt. Ingenting är omöjligt men första stora problemet är att det, inte ens i Norrland, finns en opinion för det.

  Det beror till stor del på att vi inte har ett Norrlandsparti. All självständighet brukar börja med ett lokalt parti som jobbar med frågan. Se bara hur det fungerat i Skottland.

 5. Som sagt, ingenting är omöjligt.
  1916 skrattade man i USA åt Tomáš Masaryk när han framförde sin idé om att tjecker och slovaker skulle bilda en självständig stat. Tanken på att det mäktiga österrikiska imperiet skulle falla samman ansågs vara en omöjlighet.
  Två år senare var den Tjeckoslovakiska Republiken verklighet!
  Vad gäller opinion så börjar fler och fler norrlänningar tröttna på det koloniala vanstyret. Det är sant att vi inte har något Norrlandsparti än och det är ett problem. Vi hade ju det Norrländska Samlingspartiet för några år sedan där bl.a. Börje Salming och Ingemar Stenmark engagerade sig. Men partiledningen splittrades, de som blev kvar i partiet fegade ur och slog samman partiet med Landsbygdspartiet som ju också styrs från andra sidan Dalälven. detta innebär automatiskt att norrländska frågor har låg prioritet.
  men det kommer säkert ett nytt parti snart.

 6. Om inte en del av EU eller eurozonen, skulle vi vara en del av Schengenområdet? Det är självfallet en möjlighet, Norge är inte medlem i EU men ingår i Schengenområdet.

  1. Skulle Norrland vara en republik? En monarki? Vilken sorts flagga skulle vi använda och hur skulle det bestämmas?

   1. I inlägget hittar du en inofficiell flagga för Norrland. Självklart tycker jag att det skulle vara en republik.

    1. Självklart ska Norrland vara en republik. Monarkin är förlegad som institution. Det bevisar den veckotidningsmonarki som kolonialmakten håller sig med.
     Vad gäller flaggan så är jag tveksam till den vit-blå-gula som syns i inlägget. Det finns fyra anledningar till detta:
     1. Den är ritad av en östgöte utan anknytning till Norrland.
     2. Den valdes ut av en ”panel av norrlänningar” bland inskickade exemplar till Stockholmsbaserade tidningen Året Runt. Vilken sorts panel? Vilka norrlänningar? Nedflyttade kändisar kanske?
     Flaggan skulle hellre valts ut efter en omröstning i de norrländska dagstidningarna och/eller av en organisation som arbetar för norrländskt självstyre.
     3. Flaggan innehåller kolonialmaktens färger i korset.
     4. Blekta exemplar av flaggan ser fruktansvärda ut och den bleks snabbt, det vet jag av erfarenhet då jag en tid hade en sådan flagga på min balkong.
     Jag ser denna flagga som en provinsflagga. Om den ska bli officiell flagga för Norrland måste en mörkare blå färg och en mera orange-gul färg användas.
     Istället vill jag lägga min röst på den flagga som finns på denna sida:

     http://www.freewebs.com/norrlandsite/norrlandsflagga.html

     Äldst och snyggast!

     1. Jag personligen skulle nog vilja ha en flagga helt utan kors. Men om det någon gång blir tal om självständighet för Norrland tror jag nog att flaggan löser sig.

      Däremot har jag funderat på en annan sak. Om vi nu tycker att Norrland skall få vara en egen stat. Skall även Sapmi få vara det? Sapmi täcker en stor del av Norrland. I mina öron låter det rättvist.

 7. Jag ställer mig väldigt tveksam även till Schengenavtalet som det fungerar därför att det skulle begränsa landets självstyre och göra landet vidöppet för drogkarteller och kriminalitet.
  Jag är i och för sig positiv till Europeiskt samarbete men inte med den överstatlighet som nu finns i både EU och Schengenområdet.
  Kriminaliteten har ökat ohyggligt i Norrland de senaste 10 åren och det är en utveckling som måste stoppas.

 8. Självklart ska vi ha en korsflagga!

  Norrland är en del av Norden och inte något islamskt kalifat (och ska aldrig bli det heller). I de nordiska länderna är det tradition med korsflaggor.

  Dessutom har kristendomen spelat en positiv roll i uppbyggandet av den västerländska civilisationen. Vi kan också se vad den sekularisering som Stockholmsregimen inledde på 60-talet har medfört. Tack vare denna har vi idag ett samhälle där oärlighet, kriminalitet och brist på respekt för medmänniskor ökat mer och mer.

  Vad beträffar Sapmi så är det område som ibland kallas Sapmi ett område med odefinierade gränser som är uppdelat på fyra länder: Norrland, Norge, Finland och Ryssland. Inget av dessa länder kan tänka sig att avstå något landområde till ett självständigt Sapmi.

  Vad blir det av Norrland om Sapmi blir självständigt? Ska de svenskspråkiga delarna av Norrland förbli en svensk koloni utan naturtillgångar eller något. Detta är otänkbart som jag ser det.

  Det största problemet är att samerna är i minoritet i alla län, landskap, fylken och okruger i hela det odefinierade område som utgör Sapmi. Ska det i detta område vara en minoritet som styr eller ska norrlänningar, norrmän, finländare och ryssar kastas ut?

  Det är lätt att säga tulipanros men svårare att skapa en.

  Däremot kan Sapmi bli en delrepublik i den Norrländska Förbundsrepubliken. Kanske landskapet Lappland kan bli denna delrepublik.

  1. Vi har rent historiskt varit kristna väldigt kort tid. Det var faktiskt präster från Stockholm som kristnade oss 🙂 Så korsflagga kan väl ändå inte vara ett måste.

   Sedan tycker jag det låter lite orättvist ang samerna. Vi vill inte vara koloni till Stockholm men du tycker att vi skall Samerna skall vara vår koloni för att vi skall ha råvarorna?

   1. Jag tycker att korsflagga är ett måste då vi i alla fall är en del av Norden.
    Om inte kristendom så vadå? Vi har ju sett vad den senaste ”religionen” som påtvingats oss av kolonialherrarna, d.v.s. övertro på politiker och Stockholmspartierna har givit oss. Kolonialistisk utplundring och ett samhälle i kaos.

    Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har ändå kristendomen bidragit till att bygga upp den västerländska civilisationen och den hade kommit till oss förr eller senare, om inte söderifrån så västerifrån.

    Apropå samerna: Vem har talat om någon koloni? Jag talar om en delrepublik i den Norrländska Förbundsrepubliken. Det är ett bra alternativ, betydligt bättre än dagens centraliserade samhälle.

    Med en förbundsrepublik där delstaterna har samma rättigheter som de schweiziska kantonerna skulle de konflikter som i dag finns och som är skapade av centralmakten i Stockholm kunna övervinnas.

    Vi norrlänningar, d.v.s de norrlänningar som talar svenska dialekter, de som talar finska dialekter och samerna måste hålla ihop. Då har vi alla möjligheter att lyckas. Splittring gynnar bara kolonialherrarna i Stockholm.

    Vi måste ta hänsyn till hela Norrland om vi ska överleva. Vad vi definitivt inte ska ha är ett Sapmi och ett rest-Norrland utan naturresurser som är prisgivet åt fortsatt kolonialstyre. Den utvecklingen är oacceptabel. Jag har också svårt att se ett Sapmi som kan fungera politiskt och ekonomiskt utan samarbete med de norrländska kustlandskapen.

    Jag tycker inte heller att ett självständigt Norrland ska ställa territoriella krav på våra norska, finländska och ryska vänner och grannar.

    1. Personligen tycker jag att flaggan bör representera alla norrlänningar och inte bara de kristna (som dessutom är i minoritet), vi borde heller inte ha ett fördomsfullt samhälle utan ett öppet och accepterande. Om vi i ett självständigt Norrland skulle springa runt och hacka på människor med annorlunda tro än oss själva har jag ingen lust att bo där.

     1. Som jag skrivit tidigare:
      Korsflaggor är en nordisk tradition, varför ska då Norrland vara annorlunda. Vi ska inte vara någon sovjetrepublik, inte heller ligger Norrland i Mellanöstern.
      Vem säger att de kristna är i minoritet? Själv får jag intrycket att en majoritet av människor i detta land har en kristen tro även om de inte går i kyrkan jämt. Det visar sig inte minst i kristider.
      Sekulariseringen och den nuvarande politiska korrektheten är en ”gåva” från kolonialmakten söder om Dalälven som vi kan klara oss utan.
      Dessutom skadar det inte med lite kristen etik och moral. Det visar inte minst den utveckling vi har i dag i Sverige och dess norrländska koloni. Sossepartiet med Palme i spetsen avskaffade kristendomen och ersatte den med en tro på politiker och partier och se vad det lett till.
      För att inte tala om Moderaternas tro på pengar och cynisk själiskhet som ytterligare förgiftat atmosfären i samhället.
      Visst ska vi ha ett tolerant samhälle men inte så att det hotar människors säkerhet som det gör i dagens Sverige där krypande och daltande med extremister har blivit den rådande ordningen.
      Det handlar inte om att ”hacka på människor med annorlunda tro” (så länge inte den tron skapar terrorism) utan snarare att slå vakt om traditioner och sedvänjor. Ett land utan den grund som traditioner och sedvänjor utgör blir ett land utan själ och kurs, precis som dagens Sverige och det vill vi väl alla undvika.

  1. Jag vet inte…. Men jag själv skulle lägga en röst på vintersolståndet. Dagen då allting vänder och det blir ljusare och ljusare.

Lämna ett svar till Ronny Lindholm Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.