Ekonomisk eller ekologisk katastrof?

Publicerad av

Rösterna är nu färdigräknade och resultatet ger en ganska kaotisk bild av hur folket vill att Sverige skall utvecklas. En sak verkar dock tydligt. Klimatfrågan verkar inte oroa svenska folket särskilt mycket. SD har gått framåt igen men dock inte så mycket som dom själv trott i sina mycket optimistiska förhoppningar. MP har tappat 36,2 % av sina väljare. Centern blev heller inte så stora som dom hoppades men KD gick fram kraftigt.

I sommar hade vi en ytterst ovanlig period med torka. Nu skall vi inte säga att just den är orsakad av globala uppvärmning för det vet vi inte med säkerhet. Dock är den ett symtom på just global uppvärmning och vi skall nog räkna med att vi kommer att mer konstigt väder framöver. Världens forskare verkar vara överens om att den globala uppvärmningen är skapad av människan och att konsekvenserna kan bli katastrofala.

Vi verkar inte ha något klimatförnekarparti i Sverige. Faktiskt inte ens SD är det när man läser på deras hemsida. Men steget från att inte förneka klimatförändringarna – och dess konsekvenser – till att faktiskt göra någonting som spelar någon roll verkar vara långt. Många partier vill säga att Sverige ligger i framkant när det gäller miljön fast det är bara missledande propaganda. Dom vill nämligen inte räkna med våra importerade utsläpp. Vi är faktiskt bland dom 10 största förorenarna i världen.

Partierna vill gärna peka ut enskilda sektorer som smutsigast. En del talar om transportsektorn, en del pekar på flyget andra energin. Ingen verkar dock vilja tala om är att alla dessa hör ihop. Dom är direkt kopplade till vår konsumtion. Då vi konsumerar ökar transporterna och det går åt energi för att producera produkten. Hela klimatfrågan är kopplad till vårt konsumtionssamhälle. Så för att minska utsläppen till en rimlig nivå måste vi minska vår konsumtion. Vi måste hushålla med våra resurser. I mina ögon är just den ekvationen solklar och inte särskilt svår att räkna ut.

Men varför vill inte politiker tala om den saken? Svaret är nog ganska enkelt. Vårt ekonomiska system är så hårt sammankopplat med en ständigt ökad konsumtion att vi skulle få en ekonomisk kris om vi konsumerade mindre. Om våra telefoner tiodubblar sin livslängd – och vi därmed sparar på våra resurser – så minskar tillväxten. Om vi bara har en TV istället för tre så skadar vi Sveriges ekonomi trots att vi då förbrukat mycket mindre resurser. Märkligt eller hur?

Så här står vi… Vi måste välja mellan ekonomisk eller ekologisk kollaps. Ju mer vi sparar desto snabbare havererar ekonomin. Själva ordet ”ekonomi” betyder för övrigt ”att hushålla”. Borde vi då inte fundera över vad det är för fel på vårt ekonomiska system istället för lura svenska folket att forskningen kommer att lösa detta i tid. Eller att sätta upp laddstolpar över hela landet som en symbol för vårt dåliga miljösamvete.

Att tro att individen genom sitt konsumtionsmönster kan lösa problemet finner jag som ganska naivt. Varje individ i Sverige måste fäkta sig igenom tusentals reklambudskap varje dag. Politikerna kommer med missledande information i en aldrig sinande ström. Individen kan aldrig lösa detta problem. Det behövs ledare. Ledare som på ett pedagogiskt sätt kan förklara vad vi måste göra, hur vi skall göra det och vilka tidsramar vi har för att göra det.

Men då är vi tillbaka till grundproblemet. Vilka ledare? Alla politiska partier verkar vara livrädda för att ta upp frågan om vad som måste göras eftersom att hela samhället då skulle reformeras. Pengar och konsumtion skulle inte längre bli drivkraften i samhället. För varför ska man ha ett överflöd av pengar om man inte bör konsumera dom? Vi skulle nog få stora maktförskjutningar i samhället vilket nog skrämmer dom som idag sitter på just den makten.

Partierna verkar ägna stor tid åt att förklara hur dålig deras konkurrenters klimatförslag är trots att faktiskt ingen av dom ens vågar debattera det vi borde tala om. Inget av partiernas förslag kommer att få ner CO2 utsläppen i tid. Vad spelar det för roll om ett parti fixar nollutsläpp till år 2100 och det andra till år 2150 om gränsen går vid år 2050?

Det är dags för alla partier att börja debattera dom verkliga förändringar som måste ske i samhället om vi skall kunna erbjuda rimliga livsbetingelser för våra efterkommande. Och vi som medborgare måste börja engagera oss så att vi inte hela tiden går på missledande information. Om inget av partierna vill ta detta på allvar får vi väl hoppas att det skapas ett nytt parti som gör det.

En kommentar

  1. Det finns redan ett väl genomarbetat förslag på hur den nuvarande motsättningen mellan att lösa miljöproblemen och lösa de samhällsekonomiska problemen. Detaljerna finns på http://www.domkloka.se som är hemsidan för den ideella föreningen Dom Kloka.

    Förslaget innebär att skattesystemet läggs om från att beskatta inkomster till att helt automatiskt beskatta det faktiska innehavet av pengar. Moms och arbetsgivaravgifter försvinner tillsammans med inkomstskatten och införandet av en medborgarlön/basinkomst stor nog att leva av för alla folkbokförda invånare.

    En mängd administrativa arbetsuppgifter kommer då att försvinna, normalarbetstiden kan minskas radikalt, på sikt kanske halveras. De allra flesta skulle vinna ekonomiskt på detta, åtminstone 98 % av befolkningen skulle ha gjort det 1993, det senaste året som det betalades förmögenhetsskatt. I dag är förmögenhetsskillnaderna väsentligt större så andelen vinnare bland befolkningen ligger förmodligen närmare 99 %.

    De föreslagna förändringarna kan genomföras ganska snabbt och vi skulle då få till stånd en väsentlig minskning av utnyttjandet av naturresurserna. Då skulle vi verkligen kunna hindra en förödande temperaturhöjning vilken annars skulle tvinga fram mycket större flyktingströmmar än de vi hittills sett.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.