Har medicinsk åldersbestämning blivit det viktigaste verktyget för Migrationsverket?

Publicerad av

När Migrationsverket skall besluta om ett barns ålder sker det på några olika sätt. Det sker intervjuer med barnet, man begär in utlåtanden från boenden, socialtjänst och även föreningar kan få skicka inlagor. T ex en idrottsklubb.

När det gäller omtvistad åldersbestämning kan man naturligtvis fundera över hur socialtjänsten, boenden eller idrottsföreningar skulle kunna ha bättre information än Migrationsverket? Det ställer naturligtvis till problem för alla dessa om dom skulle börja skriva intyg till asylsökanden eftersom att om dom skriver ett intyg till en asylsökande så vill nog fler ha intyg. Därför väljer dom flesta av dessa att inte lämna några intyg alls.

Eftersom att Migrationsverket bara har intervjun och ev intyg, som egentligen varken kan säga bu eller bä om barnets ålder, så blir bedömningen subjektiv. Kort sagt blir det upp till varje enskild handläggare att avgöra om personen är under 18 och får stanna i Sverige eller över 18 och riskerar att skickas till ett smärre helvete, som t ex Afghanistan för närvarande är.

Lösningen har varit att använda medicinsk åldersbedömning för att handläggarna skall kunna få ett vetenskapligt underlag. I Sverige tror vi hårt på vetenskap. Men här blir det lite konstigt. Forskare, läkare och även advokatsamfundet är skarpt kritiska mot medicinsk åldersbestämning. Advokatförbundet har till med gjort en skrivelse till Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, där dom inte bara kritiserar den medicinska åldersbedömningen utan även på det sätt Migrationsverket hanterar denna fråga gentemot dom asylsökande och gode män. Advokatsamfundet skriver bl a följande om Migrationsverkets hantering: ”Tillvägagångssättet kan inte beskrivas som någonting annat än ren utpressning”

Migrationsverket själva säger att medicinsk åldersbedömning bara är en del av en samlad bedömning av alla uppgifterna så naturligtvis bad jag att få statistik från Migrationsverket om hur utfallet av utvisningsbeslut kontra den medicinska undersökningen. Handläggaren bad att få lite tid på sig att återkomma men när svaret kom så var det nedslående. Någon sådan statistik förde inte Migrationsverket enligt handläggaren. Även det kan man tycka är lite konstigt med tanke på hur omtvistad medicinsk åldersbedömning faktiskt är och hur förtjust statliga verk är i att föra just statistik.

När det gäller medicinsk åldersbedömning för flickor så har den stoppats. Läkare protesterade och forskare förklarade hur rättsosäkert det var. Så där blev det stopp. Svenska staten ville ju inte ägna sig åt någonting som forskarna anser är rättsosäkert.

Men vänta nu… Det säger även forskarna när det gäller medicinsk åldersbedömning av killar. Men då menar nog staten att det är mer osäkert hos flickor än hos pojkar. Även om det nu är osäkert. Men tydligen är det OK att att det är lite osäkert när det gäller killarna.

Hur osäkert är det då?

Rättsmedicinalverket har lämnat ut ett dokument som heter ”Använd sannolikhetsskala”. Notera ordet ”sannolik” redan i rubriken. Det dokumentet ger möjlighet till 5 olika bedömningar:

  1. Bedömning av utförd undersökning visar att den undersökte är 18 år eller äldre
  2. Bedömning av utförd undersökning talar starkt för att den undersökte är 18 år eller äldre
  3. Bedömning av utförd undersökning talar för att den undersökte är 18 år eller äldre
  4. Bedömning av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökte är 18 år eller äldre
  5. Bedömning av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökte är under 18 år

Notera att det inte finns någon som säger att ”Bedömning av utförd undersökning visar att den undersökte är under 18 år”.

Så av Rättsmedicinalverkets eget dokument kan vi dra slutsatsen att det bara finns ett alternativ som dom själva anser är en säker medicinsk bedömning av killar. Nämligen nr 1. Blir inte ni nyfikna på hur många av dom som fått bedömningen 2 – 5 och sedan skrivits upp i ålder till över 18 år?

Enligt uppgifter som jag fått har medicinsk åldersbedömning börjat väga mycket tyngre idag än vad det gjorde för några år sedan. Och då talar vi bara om killar eftersom att staten tycker att det är rättsosäkert att göra undersökningen på flickor.

Jag tycker att detta säger ganska mycket om dagens Sverige. Varför ger vi staten tillåtelse, genom vår tystnad, att åsidosätta rättssäkerheten. Varför tillåter vi att dom fäller heller än friar när det gäller enskilda människors liv och eventuellt t o m överlevnad. Vi förfasas över norrmännens deporteringar av judar till Tyskland under andra världskriget men vi rycker på axlarna då vi eventuellt skickar barn till länder där riskerna är stora, inte bara för deras egen utveckling, utan även faktiskt för deras liv i vissa fall. Borde vi inte kunna visa en mer human sida av Sverige?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.