Hur står det till med interndemokratin inom MP?

Publicerad av

31 mars la jag ut ett inlägg på FB om Miljöpartiets övertagande av Umeås lokalavdelning. Det blev genast en het debatt med många hårda ord om vad som hänt och varför. Det som dock slog mig var att det var väldigt många som som anser att det finns stora brister i det demokratiska arbetet, där inte bara MP Umeå drabbats, utan även andra avdelningar.

Jag tänkte jag skulle ta upp just några saker som dykt upp i dom två inlägg på min FB som rör just detta.

Ett inlägg berättar om hur en medlem blev kritiserad för att hon ville ha fler medlemsmöten. Det kan förvisso vara svårt ibland att få till det praktiska arbetet men man bör nog inte kritisera medlemmar för att dom vill ha fler medlemmar.

I Umeå verkar det vara fullt krig när man läser kommentarerna. Här dyker det faktiskt upp en fråga som jag tycker är särskilt intressant. Det som har hänt är att Umeå har haft en medlemsomröstning om utformningen av MP Umeås kommunlista. I en artikel i Västerbottens kuriren säger MP riks representant Marlene Tamlin att beslutet att ha en medlemsomröstning för att fastställa kommunlistorna togs av MP Umeå i oktober, innan MP riks tog över MP Umeå, och att dom därför kan ogiltigförklara det valet och därmed ignorera medlemsomröstningen.

Mia Winroth, som var tidigare ordförande i MP Umeå, gick dock ut i tråden och berättade att så inte alls var fallet. Utan beslutet om denna medlemsomröstning tog i november och var godkänt av MP riks och partistyrelsen även var representerade när det beslutet togs. Hon hävdar även att detta finns dokumenterat i ett mail från Marlene Tamlin. Det skulle innebära att MP riks har varit med och bestämt hur den demokratiska processen skall se ut men när utfallet i den omröstningen inte blev vad dom önskade så ogiltigförklarade dom omröstningen. Dessutom skall dom även gett nomineringsförbud till vissa medlemmar.

Även tidigare medlemmar i MP Sundbyberg berättar om, det dom uppfattar som, allt annat än demokratisk hantering från MP Riks sida. I Sundbyberg resulterade det i att 8 folkvalda och 30 medlemmar lämnade MP och startade Sundbybergs lokalparti som idag är dubbelt så stort som MP Sundbyberg var, enligt Lars Lindgren som är en av initiativtagare till det nya partiet. Så här ser hans berättelse ut:

I Sundbyberg började det med att distriktsstyrelsen ballade ur och gick bärsärkargång på lokaldemokratin. De avsatte styrelsen på ett stadgevidrigt sätt vilket lokalföreningen överklagade men partistyrelsen svarade i princip bara att det går inte attt lverklaga.
Sen avsatte diatriktet den lokalvalda valberedningen och använde sin valberedning men personer som inte ens bor i kommunen för att ta fram två nya kvinnliga gruppledare som inte varit antiva i föreningen på flera år (den ena kom direkt från Folkpartiet och har bott de senaste åren i Ryssland och den andra har varit föräldraledig för två barn under sin riksdagsledamotstid och slutligen en ordförande som själv sitter i distriktsstyrelsen.

Fast det som fick alla 9 folkvalda och de 30 medlemmarna i föreningen att inte stå ut var att samtliga folkvalda fick uteslutningshot skickat till sig 19.42 den 23/12 och fick hela julen förstörd.

Dessutom tvingade distriktet samt representanten från partistyrelsen (Janine) fram ett beslut om att samtliga partiets 26 förtroendevalda i nämnder och bolag skulle entledigas. På det av lokalföreningen annordnade medlemsmötet som distriktsstyrelsen lvertagit så protesterade hela medlemsmötet mot detta men distriktsordförande Elin Olsson sa att det beslutet redan var taget av distriktsstyrelsen. Medlemmarnas uttryckliga begäran att åtminstone få rösta om saken ignorerades av den externa mötesordföranden och Elin Olsson sa att vi inte fick rösta om saken eftersom distriktet redan beslutat om saken. Vi hade medlemmar som sa upp sig på sttående fot på det mötet och gick ut i protest.

På KF i december när alla valärenden togs så visade det sig att MP DS yrkat till självaste KS att alla MP poster i alla bolag och nämnder skulle entledigas. Vi folkvalda hade då ännu inte sagt upp oss och hade på morgonens extrainkallade KS tydliggjort genom en skrivelse att vi yrkade för normalt återval av alla poster så då blev det plötsligt mp ds yrkande mot mp lokalvaldas yrkande. Fullmäktigesekreteraren ändrade som tur var det utlagda förslaget till KF så att det stod omval som vi mp fullmäktigekedamöter yrkat.

Men det hindrade inte Alliansen och kommunstyrelsens ordförande att yrka i enlighet med mp ds på entledigande. Så där följde ett av sveriges historias mest komiska valärenden som efter 1 timme och två ajourneringar slutar med att KSO till slut i förnedring tvingas inse sitt misstag och drar tillbaka mp ds yrkande.

Det är efter den hänselsen som mp ds enhälligt beslutar att alla 9 folkvalda i mp sundbyberg ska uteslutas eller få nomineeingsförbud i fyra år vilket de i sin oändliga vishet påminner oss om på kvällen till julafton. Det här är bara en liten del av soppan som inkompetensen och ryggradslösheten i mp distriktsstyrelsen och partistyrelsen bidragit med. Partsistyrelsen kanslichef blev jag för övrigt så förbannad på när hon inte ens efter att ha tagit helgen på sig för att uttryckligen försöka förklara varför alla folkvalda skulle uteslutas och hon fortfarande inte kunde svara utan slutade med ”det går inte att säga”. Då brast det för mig och jag bad henne bokstavligen att dra åt helvete och la på.

Konsekvensen av hela den här sörjan är att mp är fullkomligt utplånat ur kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Alla riktigt aktiva och erfarna gick ur partiet. Kvar är bara ett tomt dött skal.

Istället startade vi ett nytt parti, Sundbybergs Lokalparti (SLP) den 29/1 och hann precis registrera oss till valmyndigheten den 28/2. Det positiva med detta var att alla invånare känt att det finns ett demokratiunderskott i alla riksdagspartier och uppslutningen för lokalpartiet har varit väldigt god och utmaningen har varit att hinna prata med folk och få dem at signa upp sig. Men på 22 dagar fick vi ihop 80 namnunderskrifter och vi är idag dubbelt så många medlemmar som mp lokalt med en betydligt starkare och längre KF-lista

Bästa av allt är att det nya partier samlas runt konkreta kommunala frågor och vi har fått stöd av personer som tidigare röstat både höger och vänster och inte mnst från många som tidigare inte velat engagera sig i riksdagspartierna.

Vi finns på: http://sundbybergs.lokalparti.se och gå gärna in och visa ert stöd.

Under mandatperioden har jag hört flera historier där medlemmar i MP upplevt att det funnits ett demokratiskt underskott så om någon därute har en historia att berätta så är det bara att kommentera. För oss som är gröna gör det nämligen ont om demokratin har blivit en handelsvara som sålts ut i regeringsduglighetens namn. Man kan inte skapa mer demokrati genom att avskaffa den.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.