Vi myser i solen samtidigt som andra dör!

Publicerad av

Just nu sitter jag i skuggan bakom mitt norrlänska hus och vi svalkar mig med en iskall öl. Temperaturen ligger runt 31 grader i skuggan. Jag kanske skulle vara glad och jaa… kanske lite… Men mest blir jag orolig.

I Kina är det stora översvämningar p g a skyfall med många döda. Det är stor torka runt ekvatorn. Folk flyr från svält och törst. Klimatflyktingar! När dom börjar söka trygghet skapar det tryck på andra nationer och det blir stora slitningarna mellan människor som följd.

I USA har dom just nu torka, skogsbränder och värmerekord. Kalifornien förlorar sitt grundvantten i rasande takt. Det går helt enkelt inte längre att blunda för klimatförändringarna. Dom är här NU! Vi kommer att drabbas även i Sverige trots att klimatet för oss har blivit lite trevligare. Vi kommer att få mer klimatflyktingar, det kommer att bli oro i världen som leder till krig och instabilitet.

Med det i åtanke lyssnar jag på radioreklam som glatt förmedlar att det öppnats för mer shopping runt IKEA i Umeå. Reklamprataren lovade en helt ny ”shoppingupplevelse”.

Vårt konsumtionssamhälle bidrar kraftfullt till den globala uppvärmningen. Att då ha eländet runt ekvatorn i åtanke samtidigt som man får höra reklamen om ”en ny shoppingupplevelse” rubbar verkligen mina cirklar.

Är det inte dags nu! NU! Att göra om vårt ekonomiska system, vårt samhällssystem till någonting annat än vad dagens konsumtionssamhälle kan erbjuda oss. Ett samhälle där människan står i fokus och där vi tar hand om varandra. Oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning och där vi ser till att det finns en chans för våra kommande generationer att leva ett drägligt liv.

En kommentar

  1. Allt som man beskyller den globala uppvärmningen för, behöver inte bero på en global uppvärmning. Kaliforniens vattenbrist orsakas av överutnyttjande och den stora andelen civiliserad mark, dvs mark som av människan tillsvidare hålls obevuxen, gör att solenergin värmer upp marken och eventuell nederbörd snabbt avdunstar – fenomenet är bekant som urbana värmeöar. Andelen civiliserad mark har nu blivit så stor att det ger en lokal klimatförändring med värmeböljor och omfattande torka som följd.

    Ett så tätbefolkat område som Kalifornien är i detta hänseende direkt jämförbart med de likaledes överexploaterade områden i Mellanösterns och Afrikas torrare delar, där alltför många betande tama idisslare anses vara orsaken till bristande vattentillgångar.

    Ett annat amerikanskt fall där klimatförändringar beskylls vara orsaken till den ökande havsnivån i Florida, vilket hotar bebyggelsen i flera områden. Orsaken står här att finna i ett alltför högt uttag av grundvatten gör att marken sjunker ihop, vilket upplevs som att havet stiger.

    Inget av ovan nämnda fall har någon koppling till halten av klimatgaser i atmosfären, utan orsaken till nämnda lokala förändringar står att finna i mänsklig förändring av och påverkan på den direkta omgivningen. Att denna påverkan har möjliggjorts av fossil energi är en annan sak.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.